Skip to main content

Batrahij(um) značenje

šta znači Batrahij(um)

Na latinici: Definicija i značenje reči Batrahij(um) (od grčke reči: batrachos žaba)medicina: v. batrahus.

Reč Batrahij(um) sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. батрацхос жаба) мед. в. батрахус.


Batuta muz. udarac za takt; mač. jak udarac duž protivnikovog mača kome je ...
Batrij(um) med. hirurška postelja, klupa; sprava za nameštanje iščašenih udova....
Batrahus med. prišt ispod jezika; batrahijum....
Batrahomiomahija „Boj žaba sa miševima", čuveni grčki komični junački ep, koji se po...
Batrahij(um) med. v. batrahus....
Batofobija med. strah od dubine ili visine, obično praćen vrtoglavicom...
Sve reči na slovo b