Skip to main content

Batofobija značenje

šta znači Batofobija

Na latinici: Definicija i značenje reči Batofobija (od grčke reči: bathos, phćbos strah)medicina: strah od dubine ili visine, obično praćen vrtoglavicom

Reč Batofobija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. батхос, пхћбос страх) мед. страх од дубине или висине, обично праћен вртоглавицом


Batuta muz. udarac za takt; mač. jak udarac duž protivnikovog mača kome je ...
Batrij(um) med. hirurška postelja, klupa; sprava za nameštanje iščašenih udova....
Batrahus med. prišt ispod jezika; batrahijum....
Batrahomiomahija „Boj žaba sa miševima", čuveni grčki komični junački ep, koji se po...
Batrahij(um) med. v. batrahus....
Batofobija med. strah od dubine ili visine, obično praćen vrtoglavicom...
Sve reči na slovo b