Skip to main content

Batrahus značenje

šta znači Batrahus

Na latinici: Definicija i značenje reči Batrahus (od grčke reči: batrachos žaba)medicina: prišt ispod jezika; batrahijum.

Reč Batrahus sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. батрацхос жаба) мед. пришт испод језика; батрахијум.


Batuta muz. udarac za takt; mač. jak udarac duž protivnikovog mača kome je ...
Batrij(um) med. hirurška postelja, klupa; sprava za nameštanje iščašenih udova....
Batrahus med. prišt ispod jezika; batrahijum....
Batrahomiomahija „Boj žaba sa miševima", čuveni grčki komični junački ep, koji se po...
Batrahij(um) med. v. batrahus....
Batofobija med. strah od dubine ili visine, obično praćen vrtoglavicom...
Sve reči na slovo b