Skip to main content

Bataliti značenje

šta znači Bataliti

Na latinici: Definicija i značenje reči Bataliti (tur. battalmak) pokvariti nešto, poremetiti;figurativno: okaniti se čega, napustiti (neku nameru, zamisao islično:).

Reč Bataliti sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (тур. батталмак) покварити нешто, пореметити; фиг. оканити се чега, напустити (неку намеру, замисао и сл.).


Batuta muz. udarac za takt; mač. jak udarac duž protivnikovog mača kome je ...
Batrij(um) med. hirurška postelja, klupa; sprava za nameštanje iščašenih udova....
Batrahus med. prišt ispod jezika; batrahijum....
Batrahomiomahija „Boj žaba sa miševima", čuveni grčki komični junački ep, koji se po...
Batrahij(um) med. v. batrahus....
Batofobija med. strah od dubine ili visine, obično praćen vrtoglavicom...
Sve reči na slovo b