Skip to main content

Bataljon značenje

šta znači Bataljon

Na latinici: Definicija i značenje reči Bataljon (latinski battuere biti se, tući,od francuske reči: bataillon) voj. odred vojske koji predstavlja, prema formaciji, trećinu ili četvrtinu pešadijskog puka, obično sa 800—1000 vojnika, podeljenih u 4 čete.

Reč Bataljon sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. баттуере бити се, тући, фр. батаиллон) вој. одред војске који представља, према формацији, трећину или четвртину пешадијског пука, обично са 800—1000 војника, подељених у 4 чете.


Batuta muz. udarac za takt; mač. jak udarac duž protivnikovog mača kome je ...
Batrij(um) med. hirurška postelja, klupa; sprava za nameštanje iščašenih udova....
Batrahus med. prišt ispod jezika; batrahijum....
Batrahomiomahija „Boj žaba sa miševima", čuveni grčki komični junački ep, koji se po...
Batrahij(um) med. v. batrahus....
Batofobija med. strah od dubine ili visine, obično praćen vrtoglavicom...
Sve reči na slovo b