Skip to main content

Batavija značenje

šta znači Batavija

Na latinici: Definicija i značenje reči Batavija polusvilena tkanina koja se izrađuje na Javi; ime dobila po gradu Bataviji.

Reč Batavija sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: полусвилена тканина која се израђује на Јави; име добила по граду Батавији.


Batuta muz. udarac za takt; mač. jak udarac duž protivnikovog mača kome je ...
Batrij(um) med. hirurška postelja, klupa; sprava za nameštanje iščašenih udova....
Batrahus med. prišt ispod jezika; batrahijum....
Batrahomiomahija „Boj žaba sa miševima", čuveni grčki komični junački ep, koji se po...
Batrahij(um) med. v. batrahus....
Batofobija med. strah od dubine ili visine, obično praćen vrtoglavicom...
Sve reči na slovo b