Skip to main content

Batelaža značenje

šta znači Batelaža

Na latinici: Definicija i značenje reči Batelaža (fr. batelage) opsenarstvo, mađioničarstvo, prevara; hor. tovarenje i istovarivanje lađe čamcima; brodski saobraćaj; brodarina, prevoznina.

Reč Batelaža sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (фр. бателаге) опсенарство, мађионичарство, превара; хор. товарење и истоваривање лађе чамцима; бродски саобраћај; бродарина, превознина.


Batuta muz. udarac za takt; mač. jak udarac duž protivnikovog mača kome je ...
Batrij(um) med. hirurška postelja, klupa; sprava za nameštanje iščašenih udova....
Batrahus med. prišt ispod jezika; batrahijum....
Batrahomiomahija „Boj žaba sa miševima", čuveni grčki komični junački ep, koji se po...
Batrahij(um) med. v. batrahus....
Batofobija med. strah od dubine ili visine, obično praćen vrtoglavicom...
Sve reči na slovo b