Skip to main content

Baterija značenje

šta znači Baterija

Na latinici: Definicija i značenje reči Baterija (fr. batterie) vojska: više topova (4—8) iste vrste, sa potpunom opremom i priborom, koji predstavljaju jednu borbenu jedinicu; kremen, ognjilo na starim puškama; električna baterija više lajdenskih boca koje se, radi većeg električnog punjenja, spoje tako da su sve spoljašnje obloge s jedne strane i sve unutrašnje obloge s druge strane među sobom povezane; galvan-ska baterija spoj više galvanskih elemenata u istom provodniku radi dobijanja jače struje ili višeg napona (paralelne ili uzastopno spajanje).

Reč Baterija sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (фр. баттерие) вој. више топова (4—8) исте врсте, са потпуном опремом и прибором, који представљају једну борбену јединицу; кремен, огњило на старим пушкама; електрична батерија више лајденских боца које се, ради већег електричног пуњења, споје тако да су све спољашње облоге с једне стране и све унутрашње облоге с друге стране међу собом повезане; галван-ска батерија спој више галванских елемената у истом проводнику ради добијања јаче струје или вишег напона (паралелне или узастопно спајање).


Batuta muz. udarac za takt; mač. jak udarac duž protivnikovog mača kome je ...
Batrij(um) med. hirurška postelja, klupa; sprava za nameštanje iščašenih udova....
Batrahus med. prišt ispod jezika; batrahijum....
Batrahomiomahija „Boj žaba sa miševima", čuveni grčki komični junački ep, koji se po...
Batrahij(um) med. v. batrahus....
Batofobija med. strah od dubine ili visine, obično praćen vrtoglavicom...
Sve reči na slovo b