Skip to main content

Baterija

Šta znači Baterija


Baterija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Baterija (od francuske reči: batterie) vojska: više topova (4—8) iste vrste, sa potpunom opremom i priborom, koji predstavljaju jednu borbenu jedinicu; kremen, ognjilo na starim puškama; električna baterija više lajdenskih boca koje se, radi većeg električnog punjenja, spoje tako da su sve spoljašnje obloge s jedne strane i sve unutrašnje obloge s druge strane među sobom povezane; galvanska baterija spoj više galvanskih elemenata u istom provodniku radi dobijanja jače struje ili višeg napona (paralelne ili uzastopno spajanje).

Reč Baterija napisana unazad: ajiretab

Baterija se sastoji od 8 slova.

sta je Baterija

Slično:
Šta znači Batuta muz. udarac za takt; mač. jak udarac duž protivnikovog mač...
Šta znači Batrij(um) med. hirurška postelja, klupa; sprava za nameštanje iščaše...
Šta znači Batrahus med. prišt ispod jezika; batrahijum....
Šta znači Batrahomiomahija „Boj žaba sa miševima", čuveni grčki komični junački ep, ...
Šta znači Batrahij(um) med. v. batrahus....
Šta znači Batofobija med. strah od dubine ili visine, obično praćen vrtoglavic...