Skip to main content

Batifon značenje

šta znači Batifon

Na latinici: Definicija i značenje reči Batifon (od grčke reči: bathys, phone) muz. duvački instrument sa dubokim tokovima (pronađen 1829. u Berlinu).

Reč Batifon sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. батхyс, пхоне) муз. дувачки инструмент са дубоким токовима (пронађен 1829. у Берлину).


Batuta muz. udarac za takt; mač. jak udarac duž protivnikovog mača kome je ...
Batrij(um) med. hirurška postelja, klupa; sprava za nameštanje iščašenih udova....
Batrahus med. prišt ispod jezika; batrahijum....
Batrahomiomahija „Boj žaba sa miševima", čuveni grčki komični junački ep, koji se po...
Batrahij(um) med. v. batrahus....
Batofobija med. strah od dubine ili visine, obično praćen vrtoglavicom...
Sve reči na slovo b