Skip to main content

Batimetrija značenje

šta znači Batimetrija

Na latinici: Definicija i značenje reči Batimetrija (od grčke reči: bathys, metron) merenje dubine; batometrija.

Reč Batimetrija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. батхyс, метрон) мерење дубине; батометрија.


Batuta muz. udarac za takt; mač. jak udarac duž protivnikovog mača kome je ...
Batrij(um) med. hirurška postelja, klupa; sprava za nameštanje iščašenih udova....
Batrahus med. prišt ispod jezika; batrahijum....
Batrahomiomahija „Boj žaba sa miševima", čuveni grčki komični junački ep, koji se po...
Batrahij(um) med. v. batrahus....
Batofobija med. strah od dubine ili visine, obično praćen vrtoglavicom...
Sve reči na slovo b