Skip to main content

Batirati značenje

šta znači Batirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Batirati (fr. battre,od italijanske reči: battere, latinski battuere udariti, lupiti) mač. izbiti protivniku mač iz ruke.

Reč Batirati sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (фр. баттре, итал. баттере, лат. баттуере ударити, лупити) мач. избити противнику мач из руке.


Batuta muz. udarac za takt; mač. jak udarac duž protivnikovog mača kome je ...
Batrij(um) med. hirurška postelja, klupa; sprava za nameštanje iščašenih udova....
Batrahus med. prišt ispod jezika; batrahijum....
Batrahomiomahija „Boj žaba sa miševima", čuveni grčki komični junački ep, koji se po...
Batrahij(um) med. v. batrahus....
Batofobija med. strah od dubine ili visine, obično praćen vrtoglavicom...
Sve reči na slovo b