Skip to main content

Batisfera značenje

šta znači Batisfera

Na latinici: Definicija i značenje reči Batisfera (od grčke reči: bathys dubok, sphalra lopta, kugla) 1. morska dubina; 2. aparat za merenje i ispitivanje morskih dubina; 3. morski omotač Zemlje

Reč Batisfera sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. батхyс дубок, спхалра лопта, кугла) 1. морска дубина; 2. апарат за мерење и испитивање морских дубина; 3. морски омотач Земље


Batuta muz. udarac za takt; mač. jak udarac duž protivnikovog mača kome je ...
Batrij(um) med. hirurška postelja, klupa; sprava za nameštanje iščašenih udova....
Batrahus med. prišt ispod jezika; batrahijum....
Batrahomiomahija „Boj žaba sa miševima", čuveni grčki komični junački ep, koji se po...
Batrahij(um) med. v. batrahus....
Batofobija med. strah od dubine ili visine, obično praćen vrtoglavicom...
Sve reči na slovo b