Skip to main content

Batiskaf značenje

šta znači Batiskaf

Na latinici: Definicija i značenje reči Batiskaf (od grčke reči: bathys dubok, skaphos brod, lađa) „dubinski brod", uređaj valjkastog oblika na samostalni pogon opremljen specijalnim aparatima za proučavanje mora i okeana na velikim dubinama.

Reč Batiskaf sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. батхyс дубок, скапхос брод, лађа) „дубински брод", уређај ваљкастог облика на самостални погон опремљен специјалним апаратима за проучавање мора и океана на великим дубинама.


Batuta muz. udarac za takt; mač. jak udarac duž protivnikovog mača kome je ...
Batrij(um) med. hirurška postelja, klupa; sprava za nameštanje iščašenih udova....
Batrahus med. prišt ispod jezika; batrahijum....
Batrahomiomahija „Boj žaba sa miševima", čuveni grčki komični junački ep, koji se po...
Batrahij(um) med. v. batrahus....
Batofobija med. strah od dubine ili visine, obično praćen vrtoglavicom...
Sve reči na slovo b