Skip to main content

Batist značenje

šta znači Batist

Na latinici: Definicija i značenje reči Batist (fr. batiste) vrsta veoma finog i gustog platna.

Reč Batist sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр. батисте) врста веома финог и густог платна.


Batuta muz. udarac za takt; mač. jak udarac duž protivnikovog mača kome je ...
Batrij(um) med. hirurška postelja, klupa; sprava za nameštanje iščašenih udova....
Batrahus med. prišt ispod jezika; batrahijum....
Batrahomiomahija „Boj žaba sa miševima", čuveni grčki komični junački ep, koji se po...
Batrahij(um) med. v. batrahus....
Batofobija med. strah od dubine ili visine, obično praćen vrtoglavicom...
Sve reči na slovo b