Skip to main content

Batli značenje

šta znači Batli

Na latinici: Definicija i značenje reči Batli (pere.-tur. bahth) srećan; koji donosi sreću.

Reč Batli sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (пере.-тур. бахтх) срећан; који доноси срећу.


Batuta muz. udarac za takt; mač. jak udarac duž protivnikovog mača kome je ...
Batrij(um) med. hirurška postelja, klupa; sprava za nameštanje iščašenih udova....
Batrahus med. prišt ispod jezika; batrahijum....
Batrahomiomahija „Boj žaba sa miševima", čuveni grčki komični junački ep, koji se po...
Batrahij(um) med. v. batrahus....
Batofobija med. strah od dubine ili visine, obično praćen vrtoglavicom...
Sve reči na slovo b