Skip to main content

Batman značenje

šta znači Batman

Na latinici: Definicija i značenje reči Batman (fr. battement) udaranje ruku i nogu pri igranju; lupanje srca; mač. udar po protivnikovom maču; nuz. dvostruki udar; zamajni udar klatna na časovniku.

Reč Batman sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр. баттемент) ударање руку и ногу при игрању; лупање срца; мач. удар по противниковом мачу; нуз. двоструки удар; замајни удар клатна на часовнику.


Batuta muz. udarac za takt; mač. jak udarac duž protivnikovog mača kome je ...
Batrij(um) med. hirurška postelja, klupa; sprava za nameštanje iščašenih udova....
Batrahus med. prišt ispod jezika; batrahijum....
Batrahomiomahija „Boj žaba sa miševima", čuveni grčki komični junački ep, koji se po...
Batrahij(um) med. v. batrahus....
Batofobija med. strah od dubine ili visine, obično praćen vrtoglavicom...
Sve reči na slovo b