Skip to main content

Batoar značenje

šta znači Batoar

Na latinici: Definicija i značenje reči Batoar (fr. battoir) mlat, tučak za loptu; pljosnata maška, prakljača.

Reč Batoar sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр. баттоир) млат, тучак за лопту; пљосната машка, пракљача.


Batuta muz. udarac za takt; mač. jak udarac duž protivnikovog mača kome je ...
Batrij(um) med. hirurška postelja, klupa; sprava za nameštanje iščašenih udova....
Batrahus med. prišt ispod jezika; batrahijum....
Batrahomiomahija „Boj žaba sa miševima", čuveni grčki komični junački ep, koji se po...
Batrahij(um) med. v. batrahus....
Batofobija med. strah od dubine ili visine, obično praćen vrtoglavicom...
Sve reči na slovo b