Skip to main content

Batologija značenje

šta znači Batologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Batologija (od grčke reči: battologia) nepotreban govor, lupetanje, trućanje, naklapanje.

Reč Batologija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. баттологиа) непотребан говор, лупетање, трућање, наклапање.


Batuta muz. udarac za takt; mač. jak udarac duž protivnikovog mača kome je ...
Batrij(um) med. hirurška postelja, klupa; sprava za nameštanje iščašenih udova....
Batrahus med. prišt ispod jezika; batrahijum....
Batrahomiomahija „Boj žaba sa miševima", čuveni grčki komični junački ep, koji se po...
Batrahij(um) med. v. batrahus....
Batofobija med. strah od dubine ili visine, obično praćen vrtoglavicom...
Sve reči na slovo b