Skip to main content

Batometrija značenje

šta znači Batometrija

Na latinici: Definicija i značenje reči Batometrija (od grčke reči: bathos, metrfa) v. batimetrija.

Reč Batometrija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. батхос, метрфа) в. батиметрија.


Batuta muz. udarac za takt; mač. jak udarac duž protivnikovog mača kome je ...
Batrij(um) med. hirurška postelja, klupa; sprava za nameštanje iščašenih udova....
Batrahus med. prišt ispod jezika; batrahijum....
Batrahomiomahija „Boj žaba sa miševima", čuveni grčki komični junački ep, koji se po...
Batrahij(um) med. v. batrahus....
Batofobija med. strah od dubine ili visine, obično praćen vrtoglavicom...
Sve reči na slovo b