Skip to main content

Batomstar značenje

šta znači Batomstar

Na latinici: Definicija i značenje reči Batomstar (od grčke reči: bathos dubina, metron) sprava za merenje morske dubine.

Reč Batomstar sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. батхос дубина, метрон) справа за мерење морске дубине.


Batuta muz. udarac za takt; mač. jak udarac duž protivnikovog mača kome je ...
Batrij(um) med. hirurška postelja, klupa; sprava za nameštanje iščašenih udova....
Batrahus med. prišt ispod jezika; batrahijum....
Batrahomiomahija „Boj žaba sa miševima", čuveni grčki komični junački ep, koji se po...
Batrahij(um) med. v. batrahus....
Batofobija med. strah od dubine ili visine, obično praćen vrtoglavicom...
Sve reči na slovo b