Skip to main content

Baton značenje

šta znači Baton

Na latinici: Definicija i značenje reči Baton (fr. baton, od latinske reči: basto) štap, prut, palica, naročito maršalska palica; muz. dirigentova palica za davanje takta; znak za mirovanje.

Reč Baton sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (фр. батон, нлат. басто) штап, прут, палица, нарочито маршалска палица; муз. диригентова палица за давање такта; знак за мировање.


Batuta muz. udarac za takt; mač. jak udarac duž protivnikovog mača kome je ...
Batrij(um) med. hirurška postelja, klupa; sprava za nameštanje iščašenih udova....
Batrahus med. prišt ispod jezika; batrahijum....
Batrahomiomahija „Boj žaba sa miševima", čuveni grčki komični junački ep, koji se po...
Batrahij(um) med. v. batrahus....
Batofobija med. strah od dubine ili visine, obično praćen vrtoglavicom...
Sve reči na slovo b