Skip to main content

Batos značenje

šta znači Batos

Na latinici: Definicija i značenje reči Batos (od grčke reči: bathos dubina) niskost, prostota u govoru i pisanju.

Reč Batos sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (грч. батхос дубина) нискост, простота у говору и писању.


Batuta muz. udarac za takt; mač. jak udarac duž protivnikovog mača kome je ...
Batrij(um) med. hirurška postelja, klupa; sprava za nameštanje iščašenih udova....
Batrahus med. prišt ispod jezika; batrahijum....
Batrahomiomahija „Boj žaba sa miševima", čuveni grčki komični junački ep, koji se po...
Batrahij(um) med. v. batrahus....
Batofobija med. strah od dubine ili visine, obično praćen vrtoglavicom...
Sve reči na slovo b