Skip to main content

Batovda značenje

šta znači Batovda

Na latinici: Definicija i značenje reči Batovda (ital. battere) u cirkusu: saltomor-tale preko konja;isto znači i batuta.

Reč Batovda sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (итал. баттере) у циркусу: салтомор-тале преко коња; уп. батута.


Batuta muz. udarac za takt; mač. jak udarac duž protivnikovog mača kome je ...
Batrij(um) med. hirurška postelja, klupa; sprava za nameštanje iščašenih udova....
Batrahus med. prišt ispod jezika; batrahijum....
Batrahomiomahija „Boj žaba sa miševima", čuveni grčki komični junački ep, koji se po...
Batrahij(um) med. v. batrahus....
Batofobija med. strah od dubine ili visine, obično praćen vrtoglavicom...
Sve reči na slovo b