Skip to main content

Bina značenje

šta znači Bina

Na latinici: Definicija i značenje reči Bina (nem. Bijhne) pozornica; pozorište.

Reč Bina sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (нем. Бијхне) позорница; позориште.


Binjiš građanski veliki ogrtač od crvene čohe bez ukrasa, nosila ga je pog...
Binjektaš veliki kamen kod stepenica koji služi konjaniku da se lakše popne i...
Binub čovek koji se dvaput ženi....
Binomski , mat. sa dva člana, dvočlani; koji se tiče binoma....
Binom mat. veličina koja se sastoji iz dva dela, npr. a+ br, padinom od d...
Binokularan sa oba oka, koji je udešen za oba oka u isto vreme....
Sve reči na slovo b