Skip to main content

Binokularan značenje

šta znači Binokularan

Na latinici: Definicija i značenje reči Binokularan (latinski bini, oculus oko) sa oba oka, koji je udešen za oba oka u isto vreme.

Reč Binokularan sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. бини, оцулус око) са оба ока, који је удешен за оба ока у исто време.


Binjiš građanski veliki ogrtač od crvene čohe bez ukrasa, nosila ga je pog...
Binjektaš veliki kamen kod stepenica koji služi konjaniku da se lakše popne i...
Binub čovek koji se dvaput ženi....
Binomski , mat. sa dva člana, dvočlani; koji se tiče binoma....
Binom mat. veličina koja se sastoji iz dva dela, npr. a+ br, padinom od d...
Binokularan sa oba oka, koji je udešen za oba oka u isto vreme....
Sve reči na slovo b