Skip to main content

Binub značenje

šta znači Binub

Na latinici: Definicija i značenje reči Binub (latinski binubus) čovek koji se dvaput ženi.

Reč Binub sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (лат. бинубус) човек који се двапут жени.


Binjiš građanski veliki ogrtač od crvene čohe bez ukrasa, nosila ga je pog...
Binjektaš veliki kamen kod stepenica koji služi konjaniku da se lakše popne i...
Binub čovek koji se dvaput ženi....
Binomski , mat. sa dva člana, dvočlani; koji se tiče binoma....
Binom mat. veličina koja se sastoji iz dva dela, npr. a+ br, padinom od d...
Binokularan sa oba oka, koji je udešen za oba oka u isto vreme....
Sve reči na slovo b