Skip to main content

Binjektaš značenje

šta znači Binjektaš

Na latinici: Definicija i značenje reči Binjektaš (tur. binek tasi) veliki kamen kod stepenica koji služi konjaniku da se lakše popne ili siđe sa konja.

Reč Binjektaš sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (тур. бинек таси) велики камен код степеница који служи коњанику да се лакше попне или сиђе са коња.


Binjiš građanski veliki ogrtač od crvene čohe bez ukrasa, nosila ga je pog...
Binjektaš veliki kamen kod stepenica koji služi konjaniku da se lakše popne i...
Binub čovek koji se dvaput ženi....
Binomski , mat. sa dva člana, dvočlani; koji se tiče binoma....
Binom mat. veličina koja se sastoji iz dva dela, npr. a+ br, padinom od d...
Binokularan sa oba oka, koji je udešen za oba oka u isto vreme....
Sve reči na slovo b