Skip to main content

Binaran značenje

Šta znači Binaran


Binaran

latinica:

Definicija i značenje reči Binaran (latinski bini po dva, binarius koji sadrži dva, od dva) dvojki, od dva dela, koji se sastoji od dve jedinice, dvojedinični; isto znači i bineran.

Reč Binaran napisana unazad: naranib

Binaran se sastoji od 7 slova.

sta je Binaran

Slično:
Šta znači Binjiš građanski veliki ogrtač od crvene čohe bez ukrasa, nosila ...
Šta znači Binjektaš veliki kamen kod stepenica koji služi konjaniku da se lakš...
Šta znači Binub čovek koji se dvaput ženi....
Šta znači Binomski , mat. sa dva člana, dvočlani; koji se tiče binoma....
Šta znači Binom mat. veličina koja se sastoji iz dva dela, npr. a+ br, pa...
Šta znači Binokularan sa oba oka, koji je udešen za oba oka u isto vreme....