Skip to main content

Binda značenje

šta znači Binda

Na latinici: Definicija i značenje reči Binda (nem. Binde) veza, vrpca, povoj, zavoj; petlja; okovratnik; pojas.

Reč Binda sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (нем. Бинде) веза, врпца, повој, завој; петља; оковратник; појас.


Binjiš građanski veliki ogrtač od crvene čohe bez ukrasa, nosila ga je pog...
Binjektaš veliki kamen kod stepenica koji služi konjaniku da se lakše popne i...
Binub čovek koji se dvaput ženi....
Binomski , mat. sa dva člana, dvočlani; koji se tiče binoma....
Binom mat. veličina koja se sastoji iz dva dela, npr. a+ br, padinom od d...
Binokularan sa oba oka, koji je udešen za oba oka u isto vreme....
Sve reči na slovo b