Skip to main content

Binen-regulator značenje

šta znači Binen-regulator

Na latinici: Definicija i značenje reči Binen-regulator (nem. Biinne, od latinske reči: regulator) poz. aparat za udešavanje svetlosti na pozornici i u pozorištu.

Reč Binen-regulator sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (нем. Биинне, нлат. регулатор) поз. апарат за удешавање светлости на позорници и у позоришту.


Binjiš građanski veliki ogrtač od crvene čohe bez ukrasa, nosila ga je pog...
Binjektaš veliki kamen kod stepenica koji služi konjaniku da se lakše popne i...
Binub čovek koji se dvaput ženi....
Binomski , mat. sa dva člana, dvočlani; koji se tiče binoma....
Binom mat. veličina koja se sastoji iz dva dela, npr. a+ br, padinom od d...
Binokularan sa oba oka, koji je udešen za oba oka u isto vreme....
Sve reči na slovo b