Skip to main content

Binokl značenje

šta znači Binokl

Na latinici: Definicija i značenje reči Binokl (fr. binocle) cviker, naočari; dogled za oba oka;medicina: zavoj za oba oka

Reč Binokl napisana unazad: lkoniB i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр. биноцле) цвикер, наочари; доглед за оба ока; мед. завој за оба ока

Slično: 
Binjiš građanski veliki ogrtač od crvene čohe bez ukrasa, nosila ga je pog...
Binjektaš veliki kamen kod stepenica koji služi konjaniku da se lakše popne i...
Binub čovek koji se dvaput ženi....
Binomski , mat. sa dva člana, dvočlani; koji se tiče binoma....
Binom mat. veličina koja se sastoji iz dva dela, npr. a+ br, padinom od d...
Binokularan sa oba oka, koji je udešen za oba oka u isto vreme....
Sve reči na slovo b