Skip to main content

Bura značenje

šta znači Bura

Na latinici: Definicija i značenje reči Bura (fr. bourre,od italijanske reči: borra) otpaci od dlake, vune; dlaka za punjenje stvari. 2. (ital. bora) severoistočni vetar s kopna na severnom Jadranu.

Reč Bura sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (фр. боурре, итал. борра) отпаци од длаке, вуне; длака за пуњење ствари. 2. (итал. бора) североисточни ветар с копна на северном Јадрану.


Burš u Nemačkoj: slušalac univerziteta koji je član nekog đačkog udružen...
Bursitis med. akutno ili hro-nično zapaljenje sluznih kesica...
Bursa kesa....
Burova voda farm. bezbojna tečnost, sirćetna mirisa, sladunjava i opora ukusa, ra...
Burnus ogrtač bez rukava, sa kapom, obično od bele vunene tkanine, koji Ar...
Burnonit olovna i bakarna ruda ....
Sve reči na slovo b