Skip to main content

Bura

Šta znači Bura


Bura značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Bura (od francuske reči: bourre, od italijanske reči: borra) otpaci od dlake, vune; dlaka za punjenje stvari. 2. (od italijanske reči: bora) severoistočni vetar s kopna na severnom Jadranu.

Reč Bura napisana unazad: arub

Bura se sastoji od 4 slova.

sta je Bura

Slično:
Šta znači Burš u Nemačkoj: slušalac univerziteta koji je član nekog đačk...
Šta znači Bursitis med. akutno ili hro-nično zapaljenje sluznih kesica...
Šta znači Burova voda farm. bezbojna tečnost, sirćetna mirisa, sladunjava i opora...
Šta znači Burnus ogrtač bez rukava, sa kapom, obično od bele vunene tkanin...
Šta znači Burnonit olovna i bakarna ruda ....