Skip to main content

Bursa

Šta znači Bursa


Bursa značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Bursa (od italijanske reči: borsa) kesa.

Reč Bursa napisana unazad: asrub

Bursa se sastoji od 5 slova.

sta je Bursa

Slično:
Šta znači Burš u Nemačkoj: slušalac univerziteta koji je član nekog đačk...
Šta znači Bursitis med. akutno ili hro-nično zapaljenje sluznih kesica...
Šta znači Burova voda farm. bezbojna tečnost, sirćetna mirisa, sladunjava i opora...
Šta znači Burnus ogrtač bez rukava, sa kapom, obično od bele vunene tkanin...
Šta znači Burnonit olovna i bakarna ruda ....