Skip to main content

Bursa značenje

šta znači Bursa

Na latinici: Definicija i značenje reči Bursa (ital. borsa) kesa.

Reč Bursa sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (итал. борса) кеса.


Burš u Nemačkoj: slušalac univerziteta koji je član nekog đačkog udružen...
Bursitis med. akutno ili hro-nično zapaljenje sluznih kesica...
Bursa kesa....
Burova voda farm. bezbojna tečnost, sirćetna mirisa, sladunjava i opora ukusa, ra...
Burnus ogrtač bez rukava, sa kapom, obično od bele vunene tkanine, koji Ar...
Burnonit olovna i bakarna ruda ....
Sve reči na slovo b