Skip to main content

Burnus značenje

šta znači Burnus

Na latinici: Definicija i značenje reči Burnus (arap. burnus,od francuske reči: bournous) ogrtač bez rukava, sa kapom, obično od bele vunene tkanine, koji Arabljani (beduini) nose preko odela

Reč Burnus sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (арап. бурнус, фр. боурноус) огртач без рукава, са капом, обично од беле вунене тканине, који Арабљани (бедуини) носе преко одела


Burš u Nemačkoj: slušalac univerziteta koji je član nekog đačkog udružen...
Bursitis med. akutno ili hro-nično zapaljenje sluznih kesica...
Bursa kesa....
Burova voda farm. bezbojna tečnost, sirćetna mirisa, sladunjava i opora ukusa, ra...
Burnus ogrtač bez rukava, sa kapom, obično od bele vunene tkanine, koji Ar...
Burnonit olovna i bakarna ruda ....
Sve reči na slovo b