Skip to main content

Burnus

Šta znači Burnus


Burnus značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Burnus (od arapske reči: burnus, od francuske reči: bournous) ogrtač bez rukava, sa kapom, obično od bele vunene tkanine, koji Arabljani (beduini) nose preko odela

Reč Burnus napisana unazad: sunrub

Burnus se sastoji od 6 slova.

sta je Burnus

Slično:
Šta znači Burš u Nemačkoj: slušalac univerziteta koji je član nekog đačk...
Šta znači Bursitis med. akutno ili hro-nično zapaljenje sluznih kesica...
Šta znači Burova voda farm. bezbojna tečnost, sirćetna mirisa, sladunjava i opora...
Šta znači Burnus ogrtač bez rukava, sa kapom, obično od bele vunene tkanin...
Šta znači Burnonit olovna i bakarna ruda ....