Skip to main content

Burova voda

Šta znači Burova voda


Burova voda značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Burova voda farmacija: bezbojna tečnost, sirćetna mirisa, sladunjava i opora ukusa, rastvor baznog aluminijevog silikata; upotrebljava se za obloge kod rana, čireva, otoka i dr.; nazvana po od nemačke reči: hirurgu Burovu (1809— 1874).

Reč Burova voda napisana unazad: adov avorub

Burova voda se sastoji od 11 slova.

sta je Burova voda

Slično:
Šta znači Burš u Nemačkoj: slušalac univerziteta koji je član nekog đačk...
Šta znači Bursitis med. akutno ili hro-nično zapaljenje sluznih kesica...
Šta znači Burova voda farm. bezbojna tečnost, sirćetna mirisa, sladunjava i opora...
Šta znači Burnus ogrtač bez rukava, sa kapom, obično od bele vunene tkanin...
Šta znači Burnonit olovna i bakarna ruda ....