Skip to main content

Burova voda značenje

šta znači Burova voda

Na latinici: Definicija i značenje reči Burova voda farm. bezbojna tečnost, sirćetna mirisa, sladunjava i opora ukusa, rastvor baznog aluminijevog silikata; upotreblja-va se za obloge kod rana, čireva, otoka i dr.; nazvana pood nemačke reči: hirurgu Burovu (1809— 1874).

Reč Burova voda sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: фарм. безбојна течност, сирћетна мириса, сладуњава и опора укуса, раствор базног алуминијевог силиката; употребља-ва се за облоге код рана, чирева, отока и др.; названа по нем. хирургу Бурову (1809— 1874).


Burš u Nemačkoj: slušalac univerziteta koji je član nekog đačkog udružen...
Bursitis med. akutno ili hro-nično zapaljenje sluznih kesica...
Bursa kesa....
Burova voda farm. bezbojna tečnost, sirćetna mirisa, sladunjava i opora ukusa, ra...
Burnus ogrtač bez rukava, sa kapom, obično od bele vunene tkanine, koji Ar...
Burnonit olovna i bakarna ruda ....
Sve reči na slovo b