Skip to main content

Bursitis značenje

šta znači Bursitis

Na latinici: Definicija i značenje reči Bursitis (fr. bourse)medicina: akutno ili hro-nično zapaljenje sluznih kesica

Reč Bursitis sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (фр. боурсе) мед. акутно или хро-нично запаљење слузних кесица


Burš u Nemačkoj: slušalac univerziteta koji je član nekog đačkog udružen...
Bursitis med. akutno ili hro-nično zapaljenje sluznih kesica...
Bursa kesa....
Burova voda farm. bezbojna tečnost, sirćetna mirisa, sladunjava i opora ukusa, ra...
Burnus ogrtač bez rukava, sa kapom, obično od bele vunene tkanine, koji Ar...
Burnonit olovna i bakarna ruda ....
Sve reči na slovo b