Skip to main content

Bursitis

Šta znači Bursitis


Bursitis značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Bursitis (od francuske reči: bourse) medicina: akutno ili hronično zapaljenje sluznih kesica

Reč Bursitis napisana unazad: sitisrub

Bursitis se sastoji od 8 slova.

sta je Bursitis

Slično:
Šta znači Burš u Nemačkoj: slušalac univerziteta koji je član nekog đačk...
Šta znači Bursitis med. akutno ili hro-nično zapaljenje sluznih kesica...
Šta znači Burova voda farm. bezbojna tečnost, sirćetna mirisa, sladunjava i opora...
Šta znači Burnus ogrtač bez rukava, sa kapom, obično od bele vunene tkanin...
Šta znači Burnonit olovna i bakarna ruda ....