Skip to main content

Burnonit značenje

šta znači Burnonit

Na latinici: Definicija i značenje reči Burnonit (po prezimenu Burnon) olovna i bakarna ruda (PbCuSbS3).

Reč Burnonit sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (по презимену Бурнон) оловна и бакарна руда (ПбЦуСбС3).


Burš u Nemačkoj: slušalac univerziteta koji je član nekog đačkog udružen...
Bursitis med. akutno ili hro-nično zapaljenje sluznih kesica...
Bursa kesa....
Burova voda farm. bezbojna tečnost, sirćetna mirisa, sladunjava i opora ukusa, ra...
Burnus ogrtač bez rukava, sa kapom, obično od bele vunene tkanine, koji Ar...
Burnonit olovna i bakarna ruda ....
Sve reči na slovo b