Skip to main content

Burnonit

Šta znači Burnonit


Burnonit značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Burnonit (po prezimenu Burnon) olovna i bakarna ruda (PbCuSbS3).

Reč Burnonit napisana unazad: tinonrub

Burnonit se sastoji od 8 slova.

sta je Burnonit

Slično:
Šta znači Burš u Nemačkoj: slušalac univerziteta koji je član nekog đačk...
Šta znači Bursitis med. akutno ili hro-nično zapaljenje sluznih kesica...
Šta znači Burova voda farm. bezbojna tečnost, sirćetna mirisa, sladunjava i opora...
Šta znači Burnus ogrtač bez rukava, sa kapom, obično od bele vunene tkanin...
Šta znači Burnonit olovna i bakarna ruda ....