Skip to main content

Burš značenje

šta znači Burš

Na latinici: Definicija i značenje reči Burš (od latinske reči: bursa,od nemačke reči: Bursch) u Nemačkoj: slušalac univerziteta koji je član nekog đačkog udruženja; neobuzdan, veseo, pun života student ili mladić uopšte; momak, detić; sluga; posilni, kurir.

Reč Burš sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (нлат. бурса, нем. Бурсцх) у Немачкој: слушалац универзитета који је члан неког ђачког удружења; необуздан, весео, пун живота студент или младић уопште; момак, детић; слуга; посилни, курир.


Burš u Nemačkoj: slušalac univerziteta koji je član nekog đačkog udružen...
Bursitis med. akutno ili hro-nično zapaljenje sluznih kesica...
Bursa kesa....
Burova voda farm. bezbojna tečnost, sirćetna mirisa, sladunjava i opora ukusa, ra...
Burnus ogrtač bez rukava, sa kapom, obično od bele vunene tkanine, koji Ar...
Burnonit olovna i bakarna ruda ....
Sve reči na slovo b