Skip to main content

Buranj značenje

šta znači Buranj

Na latinici: Definicija i značenje reči Buranj (rus. buraš.) žestok vihor sa (snežnom) vejavicom u stenama Rusije i Sibira.

Reč Buranj sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (рус. бураш.) жесток вихор са (снежном) вејавицом у стенама Русије и Сибира.


Burš u Nemačkoj: slušalac univerziteta koji je član nekog đačkog udružen...
Bursitis med. akutno ili hro-nično zapaljenje sluznih kesica...
Bursa kesa....
Burova voda farm. bezbojna tečnost, sirćetna mirisa, sladunjava i opora ukusa, ra...
Burnus ogrtač bez rukava, sa kapom, obično od bele vunene tkanine, koji Ar...
Burnonit olovna i bakarna ruda ....
Sve reči na slovo b