Skip to main content

Buranj

Šta znači Buranj


Buranj značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Buranj (rus. buraš.) žestok vihor sa (snežnom) vejavicom u stenama Rusije i Sibira.

Reč Buranj napisana unazad: jnarub

Buranj se sastoji od 6 slova.

sta je Buranj

Slično:
Šta znači Burš u Nemačkoj: slušalac univerziteta koji je član nekog đačk...
Šta znači Bursitis med. akutno ili hro-nično zapaljenje sluznih kesica...
Šta znači Burova voda farm. bezbojna tečnost, sirćetna mirisa, sladunjava i opora...
Šta znači Burnus ogrtač bez rukava, sa kapom, obično od bele vunene tkanin...
Šta znači Burnonit olovna i bakarna ruda ....