Skip to main content

Buraska

Šta znači Buraska


Buraska značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Buraska (od italijanske reči: burrasca, od francuske reči: bourrasque) bura, iznenadna nepogoda, nagao vihor; figurativno: izliv zlovolje, ljutine.

Reč Buraska napisana unazad: aksarub

Buraska se sastoji od 7 slova.

sta je Buraska

Slično:
Šta znači Burš u Nemačkoj: slušalac univerziteta koji je član nekog đačk...
Šta znači Bursitis med. akutno ili hro-nično zapaljenje sluznih kesica...
Šta znači Burova voda farm. bezbojna tečnost, sirćetna mirisa, sladunjava i opora...
Šta znači Burnus ogrtač bez rukava, sa kapom, obično od bele vunene tkanin...
Šta znači Burnonit olovna i bakarna ruda ....