Skip to main content

Buraska značenje

šta znači Buraska

Na latinici: Definicija i značenje reči Buraska (ital. burrasca,od francuske reči: bourrasque) bura, iznenadna nepogoda, nagao vihor;figurativno: izliv zlovolje, ljutine.

Reč Buraska sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (итал. буррасца, фр. боуррасqуе) бура, изненадна непогода, нагао вихор; фиг. излив зловоље, љутине.


Burš u Nemačkoj: slušalac univerziteta koji je član nekog đačkog udružen...
Bursitis med. akutno ili hro-nično zapaljenje sluznih kesica...
Bursa kesa....
Burova voda farm. bezbojna tečnost, sirćetna mirisa, sladunjava i opora ukusa, ra...
Burnus ogrtač bez rukava, sa kapom, obično od bele vunene tkanine, koji Ar...
Burnonit olovna i bakarna ruda ....
Sve reči na slovo b