Skip to main content

Burazer

Šta znači Burazer


Burazer značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Burazer (pere. birader, od turske reči: birader) brat.

Reč Burazer napisana unazad: rezarub

Burazer se sastoji od 7 slova.

sta je Burazer

Slično:
Šta znači Burš u Nemačkoj: slušalac univerziteta koji je član nekog đačk...
Šta znači Bursitis med. akutno ili hro-nično zapaljenje sluznih kesica...
Šta znači Burova voda farm. bezbojna tečnost, sirćetna mirisa, sladunjava i opora...
Šta znači Burnus ogrtač bez rukava, sa kapom, obično od bele vunene tkanin...
Šta znači Burnonit olovna i bakarna ruda ....