Skip to main content

Burazer značenje

šta znači Burazer

Na latinici: Definicija i značenje reči Burazer (pere. birader,od turske reči: birader) brat.

Reč Burazer sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (пере. бирадер, тур. бирадер) брат.


Burš u Nemačkoj: slušalac univerziteta koji je član nekog đačkog udružen...
Bursitis med. akutno ili hro-nično zapaljenje sluznih kesica...
Bursa kesa....
Burova voda farm. bezbojna tečnost, sirćetna mirisa, sladunjava i opora ukusa, ra...
Burnus ogrtač bez rukava, sa kapom, obično od bele vunene tkanine, koji Ar...
Burnonit olovna i bakarna ruda ....
Sve reči na slovo b