Skip to main content

Burda

Šta znači Burda


Burda značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Burda (od arapske reči: burda) Muhamedov ogrtač; docnije: osobeni znak abasidijskih kalifa; takođe: naziv jedne arabljanske religiozne pesme.

Reč Burda napisana unazad: adrub

Burda se sastoji od 5 slova.

sta je Burda

Slično:
Šta znači Burš u Nemačkoj: slušalac univerziteta koji je član nekog đačk...
Šta znači Bursitis med. akutno ili hro-nično zapaljenje sluznih kesica...
Šta znači Burova voda farm. bezbojna tečnost, sirćetna mirisa, sladunjava i opora...
Šta znači Burnus ogrtač bez rukava, sa kapom, obično od bele vunene tkanin...
Šta znači Burnonit olovna i bakarna ruda ....