Skip to main content

Burdalu značenje

Šta znači Burdalu


Burdalu

latinica:

Definicija i značenje reči Burdalu (od francuske reči: bourdalou) traka, gajtan na šeširu sa kopnom; vrsta šarenog francuskog platna.

Reč Burdalu napisana unazad: uladrub

Burdalu se sastoji od 7 slova.

sta je Burdalu

Slično:
Burš u Nemačkoj: slušalac univerziteta koji je član nekog đačk...
Bursitis med. akutno ili hro-nično zapaljenje sluznih kesica...
Bursa kesa....
Burova voda farm. bezbojna tečnost, sirćetna mirisa, sladunjava i opora...
Burnus ogrtač bez rukava, sa kapom, obično od bele vunene tkanin...
Burnonit olovna i bakarna ruda ....
Sve reči na slovo b