Skip to main content

Burdalu značenje

šta znači Burdalu

Na latinici: Definicija i značenje reči Burdalu (fr. bourdalou) traka, gajtan na šeširu sa kopnom; vrsta šarenog francuskog platna.

Reč Burdalu sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. боурдалоу) трака, гајтан на шеширу са копном; врста шареног француског платна.


Burš u Nemačkoj: slušalac univerziteta koji je član nekog đačkog udružen...
Bursitis med. akutno ili hro-nično zapaljenje sluznih kesica...
Bursa kesa....
Burova voda farm. bezbojna tečnost, sirćetna mirisa, sladunjava i opora ukusa, ra...
Burnus ogrtač bez rukava, sa kapom, obično od bele vunene tkanine, koji Ar...
Burnonit olovna i bakarna ruda ....
Sve reči na slovo b