Skip to main content

Burdon

Šta znači Burdon


Burdon značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Burdon (od francuske reči: bourdon) ouz. duboki bas na orgulji; tipografija: izostavljanje reči pri slaganju.

Reč Burdon napisana unazad: nodrub

Burdon se sastoji od 6 slova.

sta je Burdon

Slično:
Šta znači Burš u Nemačkoj: slušalac univerziteta koji je član nekog đačk...
Šta znači Bursitis med. akutno ili hro-nično zapaljenje sluznih kesica...
Šta znači Burova voda farm. bezbojna tečnost, sirćetna mirisa, sladunjava i opora...
Šta znači Burnus ogrtač bez rukava, sa kapom, obično od bele vunene tkanin...
Šta znači Burnonit olovna i bakarna ruda ....