Skip to main content

Burdon značenje

šta znači Burdon

Na latinici: Definicija i značenje reči Burdon (fr. bourdon) ouz. duboki bas na orgulji;tipografija: izostavljanje reči pri sla-ganju.

Reč Burdon sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр. боурдон) оуз. дубоки бас на оргуљи; тип. изостављање речи при сла-гању.


Burš u Nemačkoj: slušalac univerziteta koji je član nekog đačkog udružen...
Bursitis med. akutno ili hro-nično zapaljenje sluznih kesica...
Bursa kesa....
Burova voda farm. bezbojna tečnost, sirćetna mirisa, sladunjava i opora ukusa, ra...
Burnus ogrtač bez rukava, sa kapom, obično od bele vunene tkanine, koji Ar...
Burnonit olovna i bakarna ruda ....
Sve reči na slovo b