Skip to main content

Burek značenje

Šta znači Burek


Burek

latinica:

Definicija i značenje reči Burek (od turske reči: borek) vrsta pite sa sirom, mesom, jabukama.

Reč Burek napisana unazad: kerub

Burek se sastoji od 5 slova.

sta je Burek

Slično:
Burš u Nemačkoj: slušalac univerziteta koji je član nekog đačk...
Bursitis med. akutno ili hro-nično zapaljenje sluznih kesica...
Bursa kesa....
Burova voda farm. bezbojna tečnost, sirćetna mirisa, sladunjava i opora...
Burnus ogrtač bez rukava, sa kapom, obično od bele vunene tkanin...
Burnonit olovna i bakarna ruda ....
Sve reči na slovo b