Skip to main content

Burek značenje

šta znači Burek

Na latinici: Definicija i značenje reči Burek (tur. borek) vrsta pite sa sirom, mesom, jabukama.

Reč Burek napisana unazad: burek i sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (тур. борек) врста пите са сиром, месом, јабукама.

Slično: 
Burš u Nemačkoj: slušalac univerziteta koji je član nekog đačkog udružen...
Bursitis med. akutno ili hro-nično zapaljenje sluznih kesica...
Bursa kesa....
Burova voda farm. bezbojna tečnost, sirćetna mirisa, sladunjava i opora ukusa, ra...
Burnus ogrtač bez rukava, sa kapom, obično od bele vunene tkanine, koji Ar...
Burnonit olovna i bakarna ruda ....
Sve reči na slovo b