Skip to main content

Buret značenje

Šta znači Buret


Buret

latinica:

Definicija i značenje reči Buret (od francuske reči: bourrette) tkanina od otpadaka svile.

Reč Buret napisana unazad: terub

Buret se sastoji od 5 slova.

sta je Buret

Slično:
Burš u Nemačkoj: slušalac univerziteta koji je član nekog đačk...
Bursitis med. akutno ili hro-nično zapaljenje sluznih kesica...
Bursa kesa....
Burova voda farm. bezbojna tečnost, sirćetna mirisa, sladunjava i opora...
Burnus ogrtač bez rukava, sa kapom, obično od bele vunene tkanin...
Burnonit olovna i bakarna ruda ....
Sve reči na slovo b