Skip to main content

Buret značenje

šta znači Buret

Na latinici: Definicija i značenje reči Buret (fr. bourrette) tkanina od otpadaka svile.

Reč Buret napisana unazad: buret i sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (фр. боурретте) тканина од отпадака свиле.

Slično: 
Burš u Nemačkoj: slušalac univerziteta koji je član nekog đačkog udružen...
Bursitis med. akutno ili hro-nično zapaljenje sluznih kesica...
Bursa kesa....
Burova voda farm. bezbojna tečnost, sirćetna mirisa, sladunjava i opora ukusa, ra...
Burnus ogrtač bez rukava, sa kapom, obično od bele vunene tkanine, koji Ar...
Burnonit olovna i bakarna ruda ....
Sve reči na slovo b