Skip to main content

Burg

Šta znači Burg


Burg značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Burg (od nemačke reči: Burg) zamak, dvorac; mala tvrđava.

Reč Burg napisana unazad: grub

Burg se sastoji od 4 slova.

sta je Burg

Slično:
Šta znači Burš u Nemačkoj: slušalac univerziteta koji je član nekog đačk...
Šta znači Bursitis med. akutno ili hro-nično zapaljenje sluznih kesica...
Šta znači Burova voda farm. bezbojna tečnost, sirćetna mirisa, sladunjava i opora...
Šta znači Burnus ogrtač bez rukava, sa kapom, obično od bele vunene tkanin...
Šta znači Burnonit olovna i bakarna ruda ....