Skip to main content

Burg značenje

šta znači Burg

Na latinici: Definicija i značenje reči Burg (nem. Burg) zamak, dvorac; mala tvrđava.

Reč Burg sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (нем. Бург) замак, дворац; мала тврђава.


Burš u Nemačkoj: slušalac univerziteta koji je član nekog đačkog udružen...
Bursitis med. akutno ili hro-nično zapaljenje sluznih kesica...
Bursa kesa....
Burova voda farm. bezbojna tečnost, sirćetna mirisa, sladunjava i opora ukusa, ra...
Burnus ogrtač bez rukava, sa kapom, obično od bele vunene tkanine, koji Ar...
Burnonit olovna i bakarna ruda ....
Sve reči na slovo b