Skip to main content

Burgija značenje

šta znači Burgija

Na latinici: Definicija i značenje reči Burgija (tur. burgu) alatka sa spiralnim vrhom za bušenje;figurativno: besmislica, izmišljotina, podvala.

Reč Burgija sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (тур. бургу) алатка са спиралним врхом за бушење; фиг. бесмислица, измишљотина, подвала.


Burš u Nemačkoj: slušalac univerziteta koji je član nekog đačkog udružen...
Bursitis med. akutno ili hro-nično zapaljenje sluznih kesica...
Bursa kesa....
Burova voda farm. bezbojna tečnost, sirćetna mirisa, sladunjava i opora ukusa, ra...
Burnus ogrtač bez rukava, sa kapom, obično od bele vunene tkanine, koji Ar...
Burnonit olovna i bakarna ruda ....
Sve reči na slovo b