Skip to main content

Burgija

Šta znači Burgija


Burgija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Burgija (od turske reči: burgu) alatka sa spiralnim vrhom za bušenje; figurativno: besmislica, izmišljotina, podvala.

Reč Burgija napisana unazad: ajigrub

Burgija se sastoji od 7 slova.

sta je Burgija

Slično:
Šta znači Burš u Nemačkoj: slušalac univerziteta koji je član nekog đačk...
Šta znači Bursitis med. akutno ili hro-nično zapaljenje sluznih kesica...
Šta znači Burova voda farm. bezbojna tečnost, sirćetna mirisa, sladunjava i opora...
Šta znači Burnus ogrtač bez rukava, sa kapom, obično od bele vunene tkanin...
Šta znači Burnonit olovna i bakarna ruda ....