Skip to main content

Burgundska smola značenje

šta znači Burgundska smola

Na latinici: Definicija i značenje reči Burgundska smola prečišćene žuta omorikove smola.

Reč Burgundska smola sastoji se od 16 slova.

На Ћирилици: пречишћене жута оморикове смола.


Burš u Nemačkoj: slušalac univerziteta koji je član nekog đačkog udružen...
Bursitis med. akutno ili hro-nično zapaljenje sluznih kesica...
Bursa kesa....
Burova voda farm. bezbojna tečnost, sirćetna mirisa, sladunjava i opora ukusa, ra...
Burnus ogrtač bez rukava, sa kapom, obično od bele vunene tkanine, koji Ar...
Burnonit olovna i bakarna ruda ....
Sve reči na slovo b