Skip to main content

Burgundska smola

Šta znači Burgundska smola


Burgundska smola značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Burgundska smola prečišćene žuta omorikove smola.

Reč Burgundska smola napisana unazad: aloms aksdnugrub

Burgundska smola se sastoji od 16 slova.

sta je Burgundska smola

Slično:
Šta znači Burš u Nemačkoj: slušalac univerziteta koji je član nekog đačk...
Šta znači Bursitis med. akutno ili hro-nično zapaljenje sluznih kesica...
Šta znači Burova voda farm. bezbojna tečnost, sirćetna mirisa, sladunjava i opora...
Šta znači Burnus ogrtač bez rukava, sa kapom, obično od bele vunene tkanin...
Šta znači Burnonit olovna i bakarna ruda ....