Skip to main content

Burgundska vina značenje

šta znači Burgundska vina

Na latinici: Definicija i značenje reči Burgundska vina čuvena crna i bela francuska vina iz pokrajine Burgundije.

Reč Burgundska vina sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: чувена црна и бела француска вина из покрајине Бургундије.


Burš u Nemačkoj: slušalac univerziteta koji je član nekog đačkog udružen...
Bursitis med. akutno ili hro-nično zapaljenje sluznih kesica...
Bursa kesa....
Burova voda farm. bezbojna tečnost, sirćetna mirisa, sladunjava i opora ukusa, ra...
Burnus ogrtač bez rukava, sa kapom, obično od bele vunene tkanine, koji Ar...
Burnonit olovna i bakarna ruda ....
Sve reči na slovo b